top of page
Logo Silvanas.png

Gute Laune trifft Schlager.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Spotify
  • Amazonas

afdruk

Silvanas

André Kranz en Friedhelm Ralla GbR

Damaschkeweg 16

48145 Munster

+49251 /777 98 94

E-mail: info@diesilvanas.de

Disclaimer/Afdruk

1. Inhoud van het online aanbod De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie  Informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of  Niet-gebruik van de verstrekte informatie of veroorzaakt door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn  algemeen uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen  wijzigen, aanvullen, verwijderen of publicatie tijdelijk of definitief stopzetten.

 

2. Verwijzingen en links Directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (hyperlinks) buiten de  

het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur, zou een aansprakelijkheidsverplichting pas in werking treden in het geval

waarin de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om toestemming te geven voor het gebruik in het geval van illegale inhoud  belemmeren. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's.  Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die op onze eigen website zijn geplaatst, evenals op vermeldingen van derden in die van de auteur  Gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases waar externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van dergelijke  van de verstrekte informatie is als enige aansprakelijk de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht De auteur spant zich in om de auteursrechten van de grafieken, geluidsdocumenten,  Om videosequenties en teksten te observeren, om grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije  afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet alleen worden getrokken op basis van de loutere vermelding! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke duplicatie of gebruik  dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan. Copyright: Alle teksten, afbeeldingen, audiobestanden, videobestanden en andere informatie die hier gepubliceerd worden, met uitzondering van de  op gemarkeerde artikelen rust copyright  

door Silvanas GbR. Elke reproductie of reproductie van het geheel of delen is zonder schriftelijke  

Toestemming van Silvanas GbR uitgesloten. Alle rechten voorbehouden. Met name herdrukken,  

opname in online  Diensten en interne en verveelvoudiging op gegevensdragers zoals cd-rom, dvd-rom etc. vinden alleen plaats met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sannymusik Entertainment. Alle pagina's van www.Silvanas.de vallen onder het copyright van Friedhelm Ralla. Alle rechten voorbehouden.  

 

4. Gegevensbescherming Als er een mogelijkheid is om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren op de website  

(e-mailadressen, namen,  adressen) bestaat, maakt de gebruiker deze gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis bekend. Claimen en betalen  van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van anonieme gegevens of  een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de in het impressum gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan.  Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spammails die dit verbod schenden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit deze  pagina werd verwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig legaal zijn  overeen zouden moeten komen, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast

 

Geschäftshändedruck

Basisprincipes (Privacybeleid)

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door de website-exploitant

Silvanas André Kranz en Friedhelm Ralla GbR

Damaschkeweg 16

48145 Munster

​​​

informeren.

De websitebeheerder neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Omdat nieuwe technologieën en de constante verdere ontwikkeling van deze website wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring tot gevolg kunnen hebben, raden wij u aan om de gegevensbeschermingsverklaring regelmatig opnieuw te lezen.

Definities van de gebruikte termen (bijv. "persoonsgegevens" of "verwerking") zijn te vinden in artikel 4 AVG.

 

toegangsgegevens

Wij, de website-exploitant of website-aanbieder, verzamelen gegevens over de toegang tot de website op basis van ons legitieme belang (zie art. 6 lid 1 lit. f. SGVO) en slaan deze op als "serverlogbestanden" op de websiteserver . De volgende gegevens worden op deze manier vastgelegd:

     bezochte site

     Tijd van toegang

     Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes

     Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen

     Gebruikte browser

     Gebruikt besturingssysteem

     IP-adres gebruikt

De serverlogbestanden worden maximaal 7 dagen bewaard en daarna verwijderd. De gegevens worden om veiligheidsredenen opgeslagen, b.v. B. gevallen van misbruik kunnen ophelderen. Als gegevens om bewijsredenen moeten worden bewaard, worden ze uitgesloten van verwijdering totdat het incident definitief is opgehelderd.

Bereik meting & cookies

 

Deze website gebruikt cookies voor gepseudonimiseerde bereikmeting, die ofwel door onze server of door de server van derden naar de browser van de gebruiker worden verzonden . Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt het gebruiksgemak en de veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat cookies voor bereikmeting op uw eindapparaat worden opgeslagen, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

    Cookie-deactiveringspagina van Network Advertising Initiative:

    Cookie-deactiveringspagina van de Amerikaanse website:

    Cookie-deactiveringspagina van de Europese website:

Gemeenschappelijke browsers bieden de instellingsoptie om geen cookies toe te staan. Opmerking: er is geen garantie dat u onbeperkt toegang hebt tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonlijke gegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die worden gebruikt om uw persoon te identificeren en die tot u herleidbaar zijn, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt deze website ook bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Om ons online aanbod te verbeteren , slaan wij echter uw toegangsgegevens tot deze website op (zonder persoonlijke referentie). Deze toegangsgegevens omvatten b.v. B. het door u opgevraagde bestand of de naam van uw internetprovider. Door de anonimisering van de gegevens is het niet mogelijk conclusies te trekken over uw persoon.

Let op: Hier dient u ook aan te geven welke, hoe en waarom u als websitebeheerder persoonsgegevens verwerkt.

Voorbeelden:

Die? - Wij verwerken persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, IP-adres, e-mailadres, woonplaats, postcode en inhoudelijke informatie uit het contactformulier.

Als? - Wij verwerken persoonsgegevens alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken gebruikers en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Waarom? - De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van onze contractueel overeengekomen diensten en het optimaliseren van ons online aanbod.

 

Omgaan met contactgegevens

Als u contact met ons opneemt als websitebeheerder via de aangeboden contactmogelijkheden, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt .

 

Omgaan met opmerkingen en bijdragen

Als u een bijdrage of opmerking achterlaat op deze website, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit is gebaseerd op onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG en dient de veiligheid van ons als websitebeheerder: omdat moet  Als uw opmerking de toepasselijke wetgeving schendt, kunnen we worden vervolgd, daarom hebben we belang bij de identiteit van de auteur van de opmerking of bijdrage.

 

Google Analytics

Vanwege onze legitieme belangen bij het optimaliseren en analyseren van ons online aanbod in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG, maakt deze website gebruik van de dienst "Google Analytics", die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) wordt aangeboden. De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van "cookies" - tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen  gered worden. De informatie die door de cookies wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd  

verzonden en daar opgeslagen.

Google LLC voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonimisering wordt van kracht op deze website. Het IP-adres van de gebruiker wordt verkort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres eerst onverkort naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Deze verkorting elimineert de persoonlijke verwijzing naar uw IP-adres. Het door de browser verzonden IP-adres van de gebruiker wordt niet gecombineerd met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.

Als onderdeel van de overeenkomst over de overeenkomst voor bestelgegevens, die wij als websitebeheerder hebben gesloten met Google Inc., gebruiken zij de verzamelde informatie om het websitegebruik en de website-activiteit te evalueren en diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.

De gegevens die namens ons door Google worden verzameld, worden gebruikt om het gebruik van ons online aanbod door individuele gebruikers te evalueren, b.v. B. rapporten over de activiteit op de website op te stellen om ons online aanbod te verbeteren .

 

U heeft de mogelijkheid om het opslaan van cookies op uw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Er is geen garantie dat u onbeperkt toegang hebt tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies accepteert.

U kunt ook een browser-plug-in gebruiken om te voorkomen dat de informatie die door cookies wordt verzameld (inclusief uw IP -adres) wordt verzonden naar Google Inc. en wordt gebruikt door Google Inc. De volgende link brengt u naar de bijbehorende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief kunt u door op deze link te klikken (BELANGRIJK: opt-out-link invoegen) voorkomen dat Google Analytics binnen deze website gegevens over u verzamelt. Door op bovenstaande link te klikken, download je een "opt-out cookie". Uw browser moet daarom altijd het opslaan van cookies toestaan. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link klikken.

 

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc.:

 (Gegevens verzameld door Google-partners)

 (Instellingen over advertenties die aan u worden getoond)

 (Gebruik van cookies in advertenties)

 

Gebruik van plug-ins voor sociale media van Facebook

Vanwege ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en werking van ons online aanbod (in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) maakt deze website gebruik van de sociale plug-in Facebook, die wordt aangeboden door Facebook Inc. ( 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS). De integratie is te herkennen aan het Facebook-logo of aan de termen "Like", "Like", "Share" in de Facebook-kleuren (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plug-ins vindt u via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Facebook Inc. voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

De plug-in brengt een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plug-in naar de servers van Facebook Inc. verzendt. Informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084

De plug-in informeert Facebook Inc. dat u als gebruiker deze website heeft bezocht. Daar is de  Mogelijkheid dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website bent ingelogd op uw Facebook-account , wordt de genoemde informatie daaraan gekoppeld.

Als u de functies van de plug-in gebruikt - bijvoorbeeld door een bericht te delen of "liken" - wordt de bijbehorende informatie ook verzonden naar Facebook Inc.

 

Wilt u voorkomen dat de Facebook. Inc. heeft deze gegevens aan uw Facebook-account gekoppeld, log uit bij Facebook voordat u deze website bezoekt en verwijder de opgeslagen cookies. Verdere instellingen voor gegevensverwerking voor reclamedoeleinden kunt u via uw Facebook-profiel uitvoeren of bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. U kunt hier toegang krijgen tot de instellingen:

    Profielinstellingen op Facebook:

    Cookie-deactiveringspagina van de Amerikaanse website:

    Cookie-deactiveringspagina van de Europese website:

Welke gegevens, met welk doel en in welke mate Facebook gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten en instellingsmogelijkheden je hebt om je privacy te beschermen, lees je in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook. Je vindt ze hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Nieuwsbrief abonnement

De websitebeheerder biedt u een nieuwsbrief aan waarin hij u informeert over actuele evenementen en aanbiedingen. Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres invoeren. Als je dat doet

 

Abonneren op de nieuwsbrief,  

u gaat akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en de uitgelegde procedures.

De nieuwsbrief wordt verzonden door de verzendserviceprovider XY, een verzendplatform van de provider ABC, Voorbeeldstraat 5, 12345 Voorbeeldstad, Duitsland. Informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van de verzendserviceprovider vindt u op: voorbeeld-XY.de/datenschutz.

 

Intrekking en opzegging: U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en daarmee het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Na uw beëindiging worden uw persoonsgegevens verwijderd. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u de link om te annuleren.

 

Opmerking: u moet ook informatie over de inhoud van uw nieuwsbrief in dit deel van de gegevensbeschermingsverklaring verstrekken , b.v. B. of er ook reclame in de nieuwsbrief wordt gestuurd.

Verder dient u aan te geven hoe de gegevens door de verzenddienstverlener worden opgeslagen (al dan niet gepsdonymiseerd), voor welke doeleinden de gegevens worden verzameld, of gegevens aan derden worden doorgegeven, of en hoe statistische onderzoeken of analyses worden uitgevoerd, enz. .

Voor meer informatie kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met uw verzendserviceprovider. Mogelijk moet u met hen ook een contract voor de verwerking van ordergegevens afsluiten.

 

Gebruikersrechten

Als gebruiker heeft u het recht om gratis informatie op te vragen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U heeft ook het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken of wissen. Indien van toepassing, kunt u ook uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Als u er vanuit gaat dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

verwijderen van gegevens

Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijvoorbeeld gegevensbewaring), heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Gegevens die door ons zijn opgeslagen, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens nodig zijn voor toegestane wettelijke doeleinden, wordt de gegevensverwerking beperkt. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

 

Recht van bezwaar

Gebruikers van deze website kunnen te allen tijde hun recht om bezwaar te maken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens uitoefenen .

Als u een correctie, blokkering, verwijdering of informatie over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens wilt of als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via de volgend e-mailadres : info@diesilvanas.de

Let op: Afhankelijk van welke persoonsgegevens, cookies, plug-ins enz. u op uw website gebruikt, moet u aanvullende informatie verstrekken in uw gegevensbeschermingsverklaring.

 

Dit omvat bijvoorbeeld informatie over (de lijst is niet uitputtend):

    De overdracht van gegevens aan derden en externe providers

    Integratie van diensten en inhoud van derden (bijv. Google-lettertypen of YouTube-video's)

    Levering van contractuele diensten

    Contact via het contactformulier

    Gebruik van sessiecookies

    Gebruik van anti-spam plug-ins voor gegevensverwerking

    Gebruik van de Google-remarketingtag

    Gebruik van Google+ of Twitter-knoppen

bottom of page